Kertatilausten sopimusehdot

 

Muutokset toimitusaikoihin

 

Mikäli asiakas haluaa muuttaa tai peruuttaa sovitun palveluajan, on hänen tehtävä se viimeistään viisi (5) arkipäivää aikaisemmin Toimivan Kodin asiakaspalveluun. Mikäli asiakas peruuttaa sovittuun palveluajan myöhemmin, kuin viisi päivää ennen, veloittaa Toimiva Koti palvelun täyden hinnan. Ylivoimaisen esteen sattuessa on Toimivalla Kodilla oikeus perua palvelu.

 

Laadunvarmistus

 

Toimivalla Kodilla on vastuu suorittaa sovittu palvelu erillisen palvelukuvauksen mukaisesti. Toimiva Koti vastaa palvelun suorittajien vakuuttamisesta sekä palvelun vastuuvakuuttamisesta.

 

Mikäli asiakas ei ole tyytyväinen suoritetun palvelun laatuun, on hänen raportoitava siitä Toimivan Kodin asiakaspalveluun viipymättä, viimeistään kahden (2) päivän kuluessa palvelun suorituksesta. Mikäli asiakas havaitsee vahingon, on hänen ilmoitettava siitä Toimivan Kodin asiakaspalveluun viipymättä, viimeistään kahden (2) viikon kuluttua tapahtuneesta.

 

Avaimet

 

Mikäli asiakas luovuttaa Toimivalle Kodille avaimet, täytetään niistä kirjallinen luovutustodistus kahtena kappaleena. Jos asiakkaalla on hälytysjärjestelmä, on hän velvollinen ilmoittamaan sen koodin ja ohjeet siitä, miten hälyttimen saa pois päältä työn tekemisenajaksi. Mikäli koodia ja ohjeita ei ilmoiteta, Toimiva Koti ei ole velvollinen korvaamaan mahdollisesta hälytyksestä aiheutuneita kustannuksia. Mikäli asiakas ei luovuta avainta on hän velvollinen huolehtimaan Toimivan Kodin työntekijöiden sisäänpääsyn sovittuna ajankohtana.

 

Hinnoittelu

 

Palvelukuvauksessa sovittu tuntihinta on voimassa arkisin 07.00 – 18.00. Muina aikoina suoritetusta palvelusta veloitetaan korotettu kaksinkertainen hinta. Palvelun minimilaskutus on kolme (3) tuntia, joka kattaa palvelu-sopimuksessa sovitut toimet, siivousaineet – ja välineet, sekä matkakulut 0,5h.

 

Laskutus

 

Toimiva Koti laskuttaa kerran kuukaudessa jälkikäteen sovitusti joko sähköpostitse, postitse tai verkkolaskuna. Paperilaskun lähettämisestä veloitetaan 5€ laskutuslisä. Maksuehto laskuissa on 14 päivää ja viivästyskorko kulloinkin voimassa olevan lain mukainen.

 

Tietosuoja

 

Toimivan Kodin työntekijät ovat allekirjoittaneet salassapitosopimuksen, joka koskee kaikkea tietoa, jota työntekijät työnsä aikana voivat saada asiakkaasta, tämän kiinteistöstä tai muusta omaisuudesta. Toimiva Koti ei jaa kolmansille osapuolille asiakastietojaan ja sitoutuu noudattamaan Tietosuojalakia (1050/2018) kaikin osin.

 

Erimielisyydet ja riita-asiat

 

Erimielisyydet ja riita-asiat pyritään sopimaan sopimusosapuolten välillä ja Toimiva Koti korjaa palvelukuvauksessa kuvatuissa palveluissa havaitut ja määräaikana raportoidut puutteet. Mahdolliset riita-asiat sovitetaan Helsingin käräjäoikeudessa.

Ota yhteyttä